• Lương y Nguyễn Phùng đang kê đơn thuốc cho một bệnh nhân Gan lâu năm
  • Rất đông bệnh nhân đến khám bệnh tại nhà Lương y Nguyễn Phùng
  • Bệnh nhân đến khám bệnh gan tại nhà Lương y Nguyễn Phùng

Không tìm thấy bài viết

Chuyên mục này chưa có bài viết. Vui lòng quay lại trang chủ hoặc trang trước.